ఒడిషా ప్రభుత్వం భువనేశ్వర్ కు త్రాగునీటి అవసరాలను తీర్చడానికి పీపీపీ పద్ధతిలో మేఘా బల్క్ వాటర్ సప్లై ప్రాజెక్టును చేపట్టింది.Bhubaneswar Drinking Water Project MEIL, has laid a pipeline for 85.62 km.Out of the total piped drinking water supply system 22.39 km has a 1000 mm diameter pipeline, 250 to 1200 diameter pipeline for 40.73 km and MS/DI pipeline for 22.50 km have been laid.