1)పేద పిల్లలకు ట్రూ జెట్, చిల్డ్రన్స్ డే కానుక!
https://telugu.greatandhra.com/politics/political-news/true-jet-gift-for-poor-children--94872.html

2)Trujet Wings for under privileged children
http://english.tupaki.com/movienews/article/Trujet-Wings-for-under-privileged-children/78780

3)బాలల దినోత్సవ సందర్భంగా విమానం
http://hmtvlive.com/content/special-flight-poor-students-10930

4)Trujet Wings for under privileged children
http://www.allindiatimes.com/blog/trujet-wings-for-under-privileged-children-14161-2018

5)బాలల దినోత్సవ సందర్భంగా చైన్నె టూ సేలం ప్రయాణం
http://www.allindiatimes.com/telugu/2018/11/14/trujet-helps-children-day-wishes/


6) పేద పిల్లలకు విమానయాన అనుభవం ఉచితంగా కల్పించిన ట్రూజెట్
http://www.teluguglobal.in/2018/11/14/trujet-childrens-day/

7) బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా ట్రూజెట్ ఉచిత ప్రయాణం
http://www.10tv.in/content/trujet-arranges-free-flight-ride-40-poor-children-chennai-selam-148713

8) చిన్నారులకు ట్రూజెట్కానుక
http://merupulu.com/truejet-childrens-day-gift/

9)పేద పిల్లలకు ట్రూజెట్ఉచిత ప్రయాణం
http://www.adya.news/telugu/news/trujet-wings-for-under-privileged-children/

10) Trujet Wings for under privileged children
http://www.adya.news/national/trujet-wings-for-under-privileged-children/

11) Trujet Wings for under privileged children
http://www.manamnews.com/english/content/trujet-wings-under-privileged-children-2418

12) Trujet's gift for under privileged children
http://www.breakingtoday.in/special/item/837-trujet-wings-for-under-privileged-children.html

13) Truject fulfill dreams of under privileged children
http://www.justippude.com/trujet-wings-privileged-children/

14) పేద పిల్లలకు ట్రూజెట్ ఉచిత ప్రయాణం
 https://www.vankaya.com/telugu/trujet-wings-for-under-privileged-children/

15) Trujet Wings for under privileged children
https://www.vankaya.com/trujet-wings-for-under-privileged-children/

16) పేద పిల్లలకు ట్రూజెట్ ఉచిత ప్రయాణం
http://www.telugucm.com/telugu/2018/11/14/trujet-give-free-journey-for-poor-children/

17) Trujet Wings for under privileged children
http://www.telugucm.com/blog/trujet-wings-privileged-children/


18) Trujet gift To under privileged on children's day

https://www.klapboardpost.com/trujet-gift-to-under-privileged-on-childrens-day/ 


19) పేద పిల్లలకు ట్రూజెట్ఉచిత ప్రయాణం

https://www.klapboardpost.com/telugu-home/

20) Trujet Wings for under privileged children
https://www.youtube.com/watch?v=CJj2kosYsJY

21) Trujet Wings For Under Privileged Children 
https://english.sakshi.com/national/2018/11/14/trujet-wings-for-under-privileged-children